Adding Graphics to the Gallery

Du kan placera ett grafikobjekt från ett dokument, t.ex. en HTML-sida, i galleriet genom att dra och släppa.

  1. Visa det galleritema där du vill placera grafikobjektet.

  2. Placera muspekaren ovanför grafikobjektet men klicka inte.

  3. Om muspekaren ändras till en handsymbol refererar grafiken till en hyperlänk. Du kan markera grafiken utan att aktivera länken ifråga genom att hålla ned -tangenten när du klickar på grafiken.

    Om muspekaren inte förvandlas till en handsymbol, klickar du helt enkelt på grafikobjektet så att det markeras.

  4. Släpp musknappen när du har markerat grafiken. Klicka på den grafiska bilden igen och håll ned musknappen i mer än två sekunder. Den grafiska bilden kopieras till det interna minnet.

  5. Dra nu grafikobjektet, utan att släppa musknappen, till galleriet.

Stötta oss!