Kopiera grafik från galleriet

Dra ett grafikobjekt från galleriet till ett text-, tabell- eller presentationsdokument, så infogas grafikobjektet där.

Om du släpper grafikobjektet direkt på ett ritobjekt gäller följande:

Stötta oss!