Dra-och-släpp med datakällvyn

Dra-och-släpp är ett snabbt sätt att kopiera från en datakälla till ett textdokument eller kalkylblad, eller skapa formulär baserade på en datakälla.

Muspekare kopierar data

Kopiera med dra-och-släpp

Om du vill återställa en dra-och-släpp-åtgärd placerar du markören i dokumentet och väljer Redigera - Ångra.

Symbolen Tips

Du kan också kopiera från ett dokument till en datakälla med dra-och-släpp:


Symbolen Tips

En texttabell eller ett markerat område i ett kalkylblad kan dras med dra-och-släpp till en tabellcontainer i explorer för datakällor.


Symbolen Tips

Du kan använda dra-och-släpp för att kopiera oformaterad text från ett dokument till ett datafält i datakällvyn.


Överföra data till ett textdokument

Du kan infoga ett databasfält i ett textdokument genom att dra ett fältnamn från kolumnhuvudet i datakällvyn till dokumentet. Detta är särskilt användbart när du skapar standardbrev. Du drar bara fälten som du vill använda - hemadress, tilltal, osv - till dokumentet.

Om du vill infoga hela posten markerar du den och drar den in i dokumentet. När du släpper upp musknappen visas dialogrutan Infoga databaskolumner där du kan ange vilka databasfält som ska användas och om informationen ska kopieras till dokumentet som text, en tabell eller fält. Alla markerade poster kommer att infogas.

Överföra data till ett kalkylblad

Du kan infoga en eller flera poster i den aktuella tabellen i ett kalkylblad genom att markera raderna i datakällvyn och sedan dra och släppa dem i kalkylbladet. Data infogas där du släpper upp musknappen.

Infoga kontrollfält i ett textformulär

När du skapar ett textformulär som är länkat till en databas kan du generera kontroller genom att använda dra-och-släpp i datakällvyn.

När du drar en databaskolumn till textdokumentet infogas ett fält. Om du håller ned Skift+ medan du drar, infogas ett textfält som grupperas med lämpligt etikettfält. Textfältet innehåller redan all databasinformation som du behöver för formuläret.

Dra-och-släpp inom LibreOffice dokument

Kopiera grafik mellan dokument

Kopiera tabellområde till textdokument

Kopiera grafik från galleriet

Lägga till grafik i galleriet

Stötta oss!