Spara dokument

Den här symbolen markerar tips om hur du använder programmet mera effektivt.

Dokumentet sparas och eventuella filer med samma namn och sökväg, inklusive namnet på aktuell lokal enhet, nätverksenhet eller Internet-adress, skrivs över.

När du sparar en fil för första gången, visas dialogrutan Spara som där kan ange namn, katalog och enhet resp. volym för filen. Du öppnar den här dialogrutan via menykommandot Arkiv - Spara som.

Symbolen Info

You can set the automatic creation of a backup copy under - Load/Save - General.


Automatiskt filnamnstillägg

När du sparar en fil lägger LibreOffice alltid till ett filnamnstillägg, utom när filen redan har ett tillägg som matchar just den filtypen. Se lista överODF-tillägg.

Några exempel på automatiska tillägg visas i följande tabell:

Du anger det här filnamnet

Du väljer den här filtypen

Filen sparas med det här namnet

min fil

ODF Text

min fil.odt

min fil.odt

ODF Text

min fil.odt

min fil.txt

ODF Text

min fil.txt.odt

min fil.txt

Text (.txt)

min fil.txt


Stötta oss!