Öppna dokument

Öppna ett existerande dokument

Gör något av följande:

Välj den fil du vill öppna och klicka på Öppna.

Begränsa vilka filer som visas

För att begränsa vilka filer som visas i Öppnadialogen så kan du välja vilka filtyper som ska visas i listan Filtyp. Välj Alla filer för att visa alla filer.

Markörposition

I allmänhet öppnas alla dokument med markören i början av dokumentet.

One exception appears when the author of a Writer text document saves and reopens a document: The cursor will be at the same position where it has been when the document was saved. This only works when the name of the author was entered in - LibreOffice - User Data.

Press Shift+F5 to set the cursor to the last saved position.

Öppna ett tomt dokument

Klicka på ikonen Nytt på standardraden eller välj Arkiv - Nytt. Ett dokument av den dokumenttyp som har angetts öppnas.

Om du klickar på pilen bredvid ikonen Nytt öppnas en undermeny där du kan välja en annan dokumenttyp.

Stötta oss!