Spara dokument automatiskt

Så här gör du för att skapa en säkerhetskopia varje gång du sparar ett dokument

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. Markera rutan Skapa alltid säkerhetskopia.

Om alternativet Skapa alltid säkerhetskopia är markerat, sparas den gamla versionen av filen i katalogen för säkerhetskopiering när den aktuella versionen av filen sparas.

Spara återställd information automatiskt var n minut

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. Markera Spara återställningsinformation var och markera ett tidsintervall.

Det här kommandot sparar den information som behövs för att återställa det aktuella dokumentet om en krasch skulle inträffa. Vid en krasch försöker dessutom LibreOffice att automatiskt spara återställningsinformation för alla öppna dokument, om det är möjligt.

Stötta oss!