Opening a Document Using WebDAV over HTTPS

I LibreOffice kan du öppna och spara dokument som sparas på en WebDAV-server genom att använda det säkra protokollet HTTPS.

Du måste använda fildialogrutor i LibreOffice om du ska använda WebDAV över HTTPS.

 1. Välj LibreOffice – Allmänt. Kontrollera att Använd LibreOffice-dialogrutor är aktiverat. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.

 2. VäljFil - Öppna.

 3. I rutan Filnamn anger du sökvägen till WebDAV-mappen. Ange exempelvis https://192.168.1.1/webfolder om du vill öppna en säker anslutning till WebDAV-servern med IP-adressen 192.168.1.1, och visa innehållet i mappen Webbmapp.

 4. Första gången du ansluter till en WebDAV-server visas dialogrutan "Webbsida har certifikat utfärdat av okänd".

  Klicka på knappen Undersök certifikat och undersök certifikatet.

  Om du accepterar certifikatet väljer du "Acceptera certifikatet tillfälligt för denna session" och klickar sedan på OK. Nu kan du öppna och spara filer från WebDAV-servern utan fler frågor fram tills du avslutar LibreOffice.

  Om du inte litar på certifikatet klickar du på Avbryt.

 5. Om du accepterade certifikatet kan du nu ange namn på de filer du vill öppna. Klicka sedan på Öppna.

Om domännamnet i certifikatet och det domännman du angav i dialogrutan inte matchar, visas en dialogruta där du kan välja mellan följande alternativ:

Visa certifikat öppnar dialogrutan Visa certifikat.

Fortsätt - Om du är säker på att domänerna matchar klickar du på knappen Fortsätt.

Avbryt anslutning - Avbryter anslutningen.

Om du klickar på Fortsätt visas en dialogruta där du ombeds ange användarnamn och lösenord.

Stötta oss!