Databasöversikt

Working with databases in LibreOffice

Datakällvy

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

Till vänster visas datakällvyn. Om du markerar en tabell eller sökning där, visas innehållet i tabellen eller sökningen till höger. Vid den övre marginalen finns verktygsraden Tabelldata.

Datakällor

Adressbok som datakälla

Titta på innehåll i datakällor

Menu bar of a database file

Formulär och rapporter

Create new form document, edit form controls, Form Wizard

Mata in data resp. redigera formulär

Rapportguiden

Använda och redigera databasrapporter

Sökningar

Create new query or table view, edit query structure

Query Wizard

Mata in, redigera och kopiera dataposter

Tabeller

Create new table, edit table structure, index, relations

Table Wizard

Mata in, redigera och kopiera dataposter

Stötta oss!