Arbeta med tabeller

Data is stored in tables. As an example, your system address book that you use for your email addresses is a table of the address book database. Each address is a data record, presented as a row in that table. The data records consist of data fields, for example the first and the last name fields and the email field.

Skapa en ny tabell med Tabellguiden

In LibreOffice you can create a new table using the Table Wizard:

  1. Öppna databasfilen där du vill skapa den nya tabellen.

  2. Klicka på ikonen Tabeller i den vänstra rutan i databasfönstret.

  3. Klicka på Använd guide för att skapa tabell.

Skapa en ny tabell i designvy

  1. Öppna databasfilen där du vill skapa den nya tabellen.

  2. Klicka på ikonen Tabeller i den vänstra rutan i databasfönstret.

  3. Klicka på Skapa tabell i designvy.

Fönstret Tabellutkast visas.

Skapa en ny tabellvy

Vissa databastyper stöder tabellvyer. En tabellvy är en sökning som lagras tillsammans med databasen. För de flesta databasåtgärder kan en vy användas på samma sätt som du använder tabeller.

  1. Öppna databasfilen där du vill skapa den nya tabellvyn.

  2. Klicka på ikonen Tabeller i den vänstra rutan i databasfönstret.

  3. Klicka på Skapa tabellvy.

You see the View Design window, which is almost the same as the Query Design window.

Stötta oss!