Tabellutkast

This section contains information about how to create a new database table in the design view.

Öppna databasfilen för den databas där du vill lägga till en ny tabell. Klicka på ikonen Tabeller. Välj Skapa tabell i designvy om du vill skapa en ny tabell.

Du kan nu definiera datafälten i utkastvyn.

note

Each field can only accept data corresponding to the specified field type. For example, it is not possible to enter text in a number field. Memo fields in dBASE III format are references to internally-managed text files which can hold up to 64 kB text.


Du kan även göra en beskrivning till varje datafält. Beskrivningens text visas i tipshjälpen för kolumnhuvudena i tabellvyn.

Fältegenskaper

Här matar du in egenskaper för varje markerat datafält. Vilka inmatningsmöjligheter som är tillgängliga beror på databastypen.

Under Standardvärde ger du datafältet ett innehåll som ska finnas i alla nya dataposter, men som naturligtvis går att ändra.

Under Inmatning krävs anger du om datafältet får vara tomt eller inte.

Vilka urvalsmöjligheter som är tillgängliga i listrutan för Fältlängd beror på vald fälttyp.

Stötta oss!