Söka med ett formulärfilter

 1. Öppna ett formulärdokument som innehåller databasfält.

  As an example, open an empty text document and press + Shift + F4 keys. Open the bibliography database table biblio in the data source view. While pressing Shift+, drag a few column headers into the document so that the form fields are created.

 2. On the Form Controls toolbar, click the Design Mode On/Off icon to turn off the design mode.

  Icon Design Mode

  Design Mode On/Off

 3. On the Form Navigation toolbar, click the Form-Based Filters icon. The current document is displayed with its form controls as an empty edit mask. The Form Filter toolbar appears.

  Icon Form Navigator

  Form Navigator

 4. Mata in filtreringsvillkoren i ett eller flera fält. Observera att om du matar in filtreringsvillkor i flera fält måste alla angivna villkor matcha (logiskt OCH).

More information about wildcards and operators can be found in Query Design.

Om du klickar på ikonen Använd formulärbaserat filter på verktygsraden Formulärfilter används filtret. Verktygsraden Formulärnavigation visas så att du kan bläddra bland posterna.

Om du klickar på knappen Stäng på verktygsraden Formulärfilter visas formuläret utan filter.

Click the Apply Filter icon on the Form Navigation toolbar to change to the filtered view.

Icon Apply Filter

Apply Filter

The filter that has been set can be removed by clicking Reset Filter/Sort icon.

Icon Reset Filter/Sort

Reset Filter/Sort

Stötta oss!