Söka i tabeller och formulärdokument

Symbol

I tabeller och dokument som du använder formulärkontroller i, kan du klicka på ikonen Sök datapost på formulärraden om du vill öppna en dialogruta där du kan söka efter text och värden.

Du kan söka i ett bestämt datafält i alla dataposter eller i alla datafält. Du kan välja om texten ska stå i början av ett datafält, i slutet eller var som helst i fältet. Dessutom kan du arbeta med jokertecknen ? och * eller med reguljära uttryck som i dialogrutan Sök och ersätt. I LibreOffice-hjälpen finns det mer information om sökfunktionen för databaser.

Söka med ett formulärfilter

Stötta oss!