Skapa rapporter

En rapport är ett Writer-textdokument som kan visa dina data på ett ordnat och formaterat sätt. I LibreOffice Base kan du skapa rapporter antingen manuellt genom att dra och släppa i fönstret Rapportdesign, eller halvautomatiskt genom att följa en rad dialogrutor i Rapportguiden.

Följande lista innehåller en del information så att du kan bestämma vilken metod du ska använda för dina data:

Rapportdesign

Rapportguiden

Startat av kommandot "Skapa rapport i designvyn".

Startat av kommandot "Använd guide för att skapa rapport".

Fullständig flexibilitet att använda rapportsidhuvuden och -sidfötter, sidhuvuden och sidfötter, rapporter med flera kolumner.

Använder en Writer-mall för att generera ett rapportdokument.

Använd dra och släpp för att placera postfälten eller andra designelement som bilder eller linjer.

Ordna dataposterna genom att välja mellan olika alternativ.

Genererar en ögonblicksbild av informationen. Om du vill se en uppdaterad rapport, kör du samma rapport igen för att skapa ett Writer-dokument med den uppdaterade informationen.

Du kan välja att generera en ögonblicksbild med fasta data, eller en "liverapport" med länkar till aktuella data samtidigt som du öppnar Base-filen.

Sparar rapporten som ett Writer-textdokument. Lagrar informationen om hur du skapar rapporten i Base-filen.

Sparar rapporten och informationen om hur du skapar rapporten i Base-filen.

Välj Öppna på snabbmenyn eller dubbelklicka på rapportnamnet för att skapa en ny rapport med aktuella data.

Välj Öppna på snabbmenyn eller dubbelklicka på rapportnamnet för att antingen titta igen på den statiska ögonblicksbilden av informationen från när den skapades, eller för att skapa en ny rapport med aktuella data. Ditt val beror på vad du valde på sista sidan i guiden.

Välj Redigera på snabbmenyn för ett rapportnamn om du vill öppna fönstret Rapportdesigner, med rapportens information inläst.

Välj Redigera på snabbmenyn för ett rapportnamn för att redigera Writer-mallfilen som användes för att skapa rapporten.


Skapa en ny rapport manuellt i designvyn

  1. Öppna databasfilen där du vill skapa den nya rapporten.

  2. I databasfönstrets vänstra del klickar du på ikonen Rapporter.

  3. Klicka på Skapa rapport i designvyn.

  4. Follow the instructions in the Report Builder guide.

Skapa en ny rapport med Rapportguiden

  1. Öppna databasfilen där du vill skapa den nya rapporten.

  2. I databasfönstrets vänstra del klickar du på ikonen Rapporter.

  3. Klicka på Använd guide för att skapa rapport.

  4. Följ stegen i Rapportguiden för att skapa rapporten.

Stötta oss!