Använda och redigera databasrapporter

Använda en rapport

I LibreOffice lagras informationen om de skapade rapporterna i databasfilen.

  1. Välj Arkiv - Öppna och markera databasfilen.

  2. Klicka på ikonen Rapporter i databasfilens fönster.

  3. Dubbelklicka på ett av rapportnamnen för att öppna rapporten.

    note

    Dessa länkar läggs till automatiskt när du skapar en ny rapport med Rapportguiden eller i fönstret Rapportdesign.


Redigera en rapport som skapas i fönstret Rapportdesign

Fönstret Rapportdesign öppnas med rapportens information inläst.

Use the toolbars and menu commands and drag-and-drop to edit the report as stated in the Report Builder guide.

Kör rapporten för att se det resulterande rapportdokumentet.

Redigera en rapport som skapats med Rapportguiden

Du kan redigera sidformatmallarna för den första sidan och följande sidor i rapporten samt styckeformatmallarna, talformaten, fältetiketterna med mera.

warning

Såvida du inte har stora kunskaper om databaser och rapporter, ska du inte redigera SQL-satsen, databasnamnet, de dolda formulärkontrollerna och relaterad information i rapporten.


Stötta oss!