Använda och redigera databasrapporter

Använda en rapport

I LibreOffice lagras informationen om de skapade rapporterna i databasfilen.

  1. Välj Arkiv - Öppna och markera databasfilen.

  2. Klicka på ikonen Rapporter i databasfilens fönster.

  3. Dubbelklicka på ett av rapportnamnen för att öppna rapporten.

    Symbolen Info

    Dessa länkar läggs till automatiskt när du skapar en ny rapport med Rapportguiden eller i fönstret Rapportdesign.


Redigera en rapport som skapas i fönstret Rapportdesign

Fönstret Rapportdesign öppnas med rapportens information inläst.

Använd verktygsraden och menykommandona och dra och släpp för att redigera rapporten så som anges i guiden Rapportdesign.

Kör rapporten för att se det resulterande rapportdokumentet.

Redigera en rapport som skapats med Rapportguiden

Du kan redigera sidformatmallarna för den första sidan och följande sidor i rapporten samt styckeformatmallarna, talformaten, fältetiketterna med mera.

Varningssymbol

Såvida du inte har stora kunskaper om databaser och rapporter, ska du inte redigera SQL-satsen, databasnamnet, de dolda formulärkontrollerna och relaterad information i rapporten.


Databasöversikt

Stötta oss!