Arbeta med sökningar

Om du ofta vill ha tag på endast en delmängd av informationen som kan definieras med hjälp av ett filtervillkor, kan du definiera en sökning. Det är ett annat sätt att visa filtrerade data på. Du öppnar sökningen och visar de aktuella data i den tabellayout som du har definierat.

Skapa en ny sökning med Frågeguiden

I LibreOffice kan du skapa en ny sökning med hjälp av Frågeguiden:

  1. √Ėppna databasfilen d√§r du vill skapa den nya s√∂kningen.

  2. Klicka på ikonen Sökningar i den vänstra rutan i databasfönstret.

  3. Klicka på Använd guide för att skapa sökning.

Skapa en ny sökning i designvy

  1. √Ėppna databasfilen d√§r du vill skapa den nya s√∂kningen.

  2. Klicka på ikonen Sökningar i den vänstra rutan i databasfönstret.

  3. Klicka på Skapa sökning i desingvy.

You see the Query Design window.

Please support us!