Importera och exportera data i Base

En enkel metod när du ska importera och exportera databastabeller använder Calc som ett "hjälpprogram".

Exportera data från Base

Kopiera en tabell från Base till en ny Calc-tabell, och sedan kan du spara eller exportera data till alla filformat som stöds av Calc.

 1. Öppna databasfilen som innehåller den databastabell du vill exportera. Klicka på Tabeller för att visa tabellerna, eller klicka på Sökningar för att visa sökningarna.

 2. Välj Arkiv - Nytt - Kalkylblad.

 3. I Base-fönstret högerklickar du på namnet på tabellen som ska exporteras. Välj Kopiera på snabbmenyn.

 4. Klicka på cell A1 i det nya Calc-fönstret och välj sedan Redigera - Klistra in.

Nu kan du spara eller exportera data till många filtyper.

Importera data till Base

note

Text, kalkylblad, och adressboken kan importeras dock enbart läsbara.


note

Då text eller kalkylblad importeras, filen måste innhålla fältnamn i första raden. Andra raden kan då börja med den första data. Formatet av fälten i andra raden bestämmer formatet för samtliga data i filen. Formatering följer inte med i databasen från en kalkylblad.


note

T.ex., att bekräfta att det första fältet innehåller ett text format, så måste första fältet i den första giltiga dataraden innehålla text. Om ett fält i den första giltiga dataraden innhåller siffros så ska fältet betraktas som endast siffror. Då ska bara siffror visas utan bokstaver.


 1. Öppna en Base-fil av önskad databastyp.

  Either create a new Base file using the Database Wizard, or open any existing Base file that is not read-only.

 2. Öppna Calc-filen som innehåller de data du vill importera till Base. Du kan öppna en *.dbf dBASE-fil eller många andra filtyper.

 3. Välj de data som ska kopieras till Base.

  Du kan ange en områdesreferens som exempelvis A1:X500 i rutan Namn om du inte vill rulla.

  Om du kopierar en dBASE-tabell ska du ta med den översta raden som innehåller rubrikdata.

 4. Välj Redigera - Kopiera.

 5. I Base-fönstret klickar du på Tabeller för att visa tabellerna.

 6. I Base-fönstret väljer du Redigera - Klistra in.

 7. Dialogrutan Kopiera tabell visas. De flesta databaser behöver en primärnyckel och därför bör du eventuellt markera rutan Skapa primärnyckel.

tip

On Windows systems, you can also use drag-and-drop instead of Copy and Paste. Also, for registered databases, you can open the datasource browser (press + Shift + F4 keys) instead of opening the Base window.


Stötta oss!