Arbeta med formulär

Med formulär kan du definiera hur data ska presenteras. Öppna ett textdokument eller ett kalkylblad och infoga kontroller som kommandoknappar och listrutor. I kontrollernas dialogrutor för egenskaper definierar du vilka data som formulären ska visa.

Skapa ett nytt formulär med Formulärguiden

I LibreOffice kan du skapa ett nytt formulär med hjälp av Formulärguiden:

  1. Öppna databasfilen där du vill skapa det nya formuläret.

  2. Klicka på ikonen Formulär i den vänstra rutan i databasfönstret.

  3. Klicka på Använd guide för att skapa formulär.

Skapa ett nytt formulär manuellt

  1. Öppna databasfilen där du vill skapa det nya formuläret.

  2. Klicka på ikonen Formulär i den vänstra rutan i databasfönstret.

  3. Klicka på Skapa formulär i designvy.

Ett nytt textdokument öppnas. Du infogar formulärkontroller med Formulärkontroller.

Symbolen Info

Klicka på ikonen Formulär så att du visar alla formulär som har skapats i det aktuella databasfönstret. Du kan dessutom använda ikonerna för Formulärfunktioner om du vill lägga till databasformulärfunktioner i ett Writer- eller Calc dokument, men dessa dokument visas då inte i databasfönstret. <comment>UFI: as with Reports, Forms are stored inside the odb file, not as separate files</comment>


Stötta oss!