Köra SQL-kommandon

Med SQL-kommandon kan du styra databasen direkt, och kan även skapa och redigera tabeller och frågor.

Symbolen Info

Det går inte att använda alla SQL-instruktioner i alla databastyper. Ta reda på vilka SQL-kommandon som understöds av ditt databassystem.


Så här kör du en SQL-sats direkt

  1. Öppna en databasfil genom att välja Arkiv - Öppna.

  2. Välj Verktyg - SQL.

  3. Klicka på ikonen Skapa fråga i SQL-vyn Ikon eller

    Markera en befintlig sökning i listan och klicka på ikonen Redigera Ikon.

  4. Välj Visa - Sätt på/stäng av designvy i fönstret Sökning. Redigera SQL-kommandot.

  5. Klicka på ikonen Kör Ikon. Resultatet av frågan visas i det övre fönstret.

  6. Klicka på någon av ikonerna Spara eller Spara som Ikon för att spara sökningen.

Stötta oss!