Import och export av data i textformat

Om du vill utbyta data med en databas som inte har någon ODBC-koppling och som inte tillåter någon dBASE-import och -export, kan du utbyta data med ett vanligt textformat.

Import av data till LibreOffice

För utbyte av data i textformat använder du import- och exportfiltren från LibreOffice Calc:

  1. Exportera önskade data från källdatabasen i ett textformat. Textformatet CSV rekommenderas. I det här formatet separeras datafält med avgränsare, t.ex. kommatecken och semikolon, och poster separeras med radbrytningar.

  2. Välj Arkiv - Öppna och klicka på filen som ska importeras.

  3. Välj "Text CSV" i kombinationsfältet Filtyp. Klicka på Öppna.

  4. Dialogrutan Textimport visas. Bestäm vilka data som ska tas med från textdokumentet.

När informationen finns i en LibreOffice Calc-tabell kan du redigera den efter behov. Spara data som en LibreOffice-datakälla:

Export till csv-textformat

Den aktuella LibreOffice-tabellen kan du exportera i ett textformat som kan läsas av många andra program.

  1. Välj Arkiv - Spara som.

  2. I fältet Filtyp väljer du filtret "Text CSV". Mata in ett filnamn och klicka på Spara.

  3. Då öppnas dialogrutan Textexport där du kan välja teckenuppsättning, fältavgränsare och textavgränsare. Klicka på OK. En varning meddelar att enbart den aktiva tabellen sparades.

Stötta oss!