Språk som använder komplex textlayout

För närvarande stöds hindi, thailändska, hebreiska och arabiska som CTL-språk i LibreOffice.

Om du markerar textflödet från höger till vänster löper inbäddad västerländsk text fortfarande från vänster till höger. Du flyttar markören med piltangenterna, högerpil flyttar den till textens slut och vänsterpil till textens början.

Du kan ändra skrivriktningen för texten direkt genom att trycka på någon av följande tangenter:

På sidor med flera kolumner, där områden och ramar är formaterade för textflöde från höger till vänster, är den första kolumnen den första kolumnen på höger sida och den sista kolumnen är den längst till vänster.

I LibreOffice Writer har text som formaterats för thailändska följande funktioner:

Välja dokumentspråk

Språkinställningar – Språk

Språkinställningar – Komplex textlayout

Stötta oss!