Kopiera ritobjekt till andra dokument

I LibreOffice kan du kopiera ritobjekt mellan text-, tabell- och presentationsdokument.

  1. Markera ett eller flera ritobjekt.

  2. Kopiera ritobjektet till Urklipp, till exempel med hjälp av +C.

  3. Växla till det andra dokumentet och placera markören där ritobjektet ska klistras in.

  4. Infoga ritobjektet, till exempel med hjälp av +V.

Infoga i ett textdokument

Ett infogat ritobjekt är förankrat i det aktuella stycket. Du kan ändra förankringen genom att markera objektet och klicka på ikonen Byt förankring på verktygsraden OLE-objekt eller verktygsraden Ram. Då öppnas en popup-meny där du kan markera förankringstyp.

Infoga i ett kalkylblad

Ett infogat ritobjekt är förankrat i den aktuella cellen. Du kan ändra förankringen mellan cellen och sidan genom att markera ritobjektet och klicka på ikonen Byt förankring Ikon.

Stötta oss!