Använda snabbmenyer

För att aktivera kontextmenyn på ett objekt klickar du på objektet med musknapp för att välja det, och sen, . Några kontextmenyer kan visas direkt utan att objektet först väljs. Kontextmenyer finns på de flesta ställen i LibreOffice.

Stötta oss!