Samarbete

I LibreOffice Writer, Impress och Draw kan endast en användare i taget öppna och skriva i dokument. I Calc kan flera användare samtidigt öppna och skriva i ett kalkylblad.

Samarbete i Calc

I LibreOffice Calc möjliggör dokumentdelning samtidig skrivåtkomst för många användare. Alla användare som vill ha åtkomst till ett delat dokument bör ange ett namn på fliken – LibreOffice – Användardata.

warning

Vissa kommandon är inte tillgängliga (nedtonade) när funktionerna Spåra ändringar och Dokumentdelning aktiverats. Det går inte att använda eller infoga nedtonade element i nya kalkylblad.


Skapa ett nytt kalkylblad

Användare A skapar ett nytt kalkylblad. Följande kan gälla:

Kommandot Verktyg - Dela dokument kan användas för att växla läge för det aktuella dokumentet från att inte kunna delas till att delas. Om du vill använda ett delat dokument i exklusivt läge sparar du dokumentet med ett annat namn eller en annan sökväg. Då skapas en kopia av kalkylbladet som inte delas.

Öppna ett kalkylblad

Användare A öppnar ett kalkylblad. Följande kan gälla:

Spara ett delat kalkylblad

Användare A sparar ett delat dokument. Följande villkor kan råda:

När en användare sparat ett delat dokument läses dokumentet in på nytt efter sparningen så att kalkylbladet visar den senaste versionen av alla ändringar som sparats av samtliga användare. Ett meddelande informerar om att "främmande ändringar har lagts till" när en annan användare ändrat något innehåll.

Samarbete i Writer, Impress och Draw

För modulerna Writer, Impress, Draw och Calc gäller följande: När dokumentdelning inte aktiverats går det inte att låsa filer. Fillåsning är tillgängligt även när försök görs att öppna dokumentet från olika operativsystem:

Användare A öppnar ett dokument. Följande villkor kan användas:

Behörighet för användaråtkomst och delning av dokument

Vissa villkor måste vara uppfyllda på operativsystem som innehåller hantering av användarbehörighet.

warning

Skrivåtkomst innebär också att andra användare kan ändra eller ta bort en fil (avsiktligt eller oavsiktligt).


Stötta oss!