Redigera diagramrubrik

Så här redigerar du en diagramrubrik som du har infogat i ett LibreOffice dokument:

  1. Dubbelklicka på diagrammet.

    Diagrammet får gråa kanter och menylisten visar nu kommandon för redigering av objekt i diagrammet.

  2. Dubbelklicka på en befintlig rubriktext. Texten får en grå kant och du kan nu ändra den. Tryck på Retur om du vill skapa en ny rad.

    If no title text exists, choose Insert - Titles to enter the text in a dialog.

  3. Om du klickar enkelt på rubriken i stället för att dubbelklicka kan du flytta den med musen.

  4. Om du vill ändra formateringen för huvudrubriken väljer du Format - Rubrik - Huvudrubrik. Dialogrutan Rubrik öppnas.

  5. Markera en av de tillgängliga flikarna i dialogrutan om du vill göra ändringar.

  6. Klicka på OK. Klicka utanför diagrammet i dokumentet om du vill avsluta diagramredigeringsläget.

Stötta oss!