Redigera diagramförklaring

Så här redigerar du en diagramförklaring:

  1. Dubbelklicka på diagrammet.

    Diagrammet får gråa kanter och menylisten visar nu kommandon för redigering av objekt i diagrammet.

  2. Välj Format - Förklaring eller dubbelklicka på förklaringen. Dialogrutan Förklaring öppnas.

  3. Klicka t.ex. på fliken Yta om du vill ändra förklaringens bakgrund. Välj Färggradient i kombinationsfältet och välj en färggradient på listan.

Symbolen Info

Om du vill markera förklaringen dubbelklickar du först på diagrammet (se steg 1) och klickar sedan på förklaringen. Du kan nu flytta förklaringen inuti diagrammet med musen.


Stötta oss!