Infoga diagram

Du kan skapa ett diagram med olika metoder:

Symbolen Info

I Calc är ett diagram ett objekt på ett kalkylblad som kan kopieras och klistras in i ett annat blad av samma dokument, dataserien förblir länkad med det ursprungliga dataområdet. Om diagrammet istället klistras in i ett annat Calc-dokument så är den inte längre länkad till den ursprungliga diagramdatan utan får sin egen datatabell.


Diagram i en Calc-tabell

  1. Klicka i det cellområde som du vill presentera i diagrammet.

  2. Klicka på ikonen Infoga diagram på verktygsraden Standard.

    Du ser en förhandsgranskning av diagrammet samt Diagramguiden.

  3. Följ anvisningarna i Diagramguiden för att skapa diagrammet.

Diagram i ett Writer-textdokument

I ett Writer-dokument kan du infoga ett diagram som bygger på värdena i en Writer-tabell.

  1. Klicka i Writer-tabellen.

  2. Välj Infoga - Objekt - Diagram.

    Du ser en förhandsgranskning av diagrammet samt Diagramguiden.

  3. Följ anvisningarna i Diagramguiden för att skapa diagrammet.

Diagram baserat på egna värden

Stötta oss!