Förse diagramstaplar med textur

You can add texture to the bars in a graph or chart (instead of the default colors) via graphics:

  1. Växla till redigeringsläget genom att dubbelklicka på diagrammet.

  2. Dubbelklicka på någon av staplarna i den stapelserie du vill redigera. Alla staplar i serien är nu markerade.

    Om du endast vill redigera en stapel, dubbelklickar du på stapeln igen.

  3. Välj Objektegenskaper på snabbmenyn, sedan fliken Yta.

  4. Click on Image. In the list box select an image as a texture for the currently selected bars. Click OK to accept the setting.

Stötta oss!