Förse diagramstaplar med textur

Du kan lägga till en textur på staplarna i ett diagram (i stället för standardfärgerna) genom att använda en bitmapbild:

  1. Växla till redigeringsläget genom att dubbelklicka på diagrammet.

  2. Dubbelklicka på någon av staplarna i den stapelserie du vill redigera. Alla staplar i serien är nu markerade.

    Om du endast vill redigera en stapel, dubbelklickar du på stapeln igen.

  3. Välj Objektegenskaper på snabbmenyn, sedan fliken Yta.

  4. Klicka på Bitmap. I listrutan kan du nu välja ut en bitmap som textur för den här stapeln. Genom att klicka på OK övertar du inställningen.

Please support us!