Redigera diagramaxel

Så här redigerar du axlarna i ett diagram som du infogat:

  1. Dubbelklicka på diagrammet.

    Diagrammet får gråa kanter och menylisten visar nu kommandon för redigering av objekt i diagrammet.

  2. Välj Format - Axel och markera axeln (eller axlarna) som du vill redigera. En dialogruta visas.

  3. Välj bland de tillgängliga områdena och gör de ändringar som behövs (markera t.ex. fliken Skala om du vill ändra axelns skala).

  4. Klicka på OK. Klicka utanför diagrammet i dokumentet om du vill avsluta diagramredigeringsläget.

Stötta oss!