Ändra rubrik på ett dokument

Du kan ange en rubrik för dokumentet. I vissa filhanteringsverktyg visas rubrikerna bredvid filnamnen i dokumenten.

Så här ändrar du rubriken på det aktuella dokumentet

  1. Välj Arkiv - Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper för öppnas.

  2. Klicka på fliken Beskrivning.

  3. Skriv den nya rubriken i rutan Rubrik och klicka på OK.

Stötta oss!