Infoga radbrytningar i celler

Infoga radbrytningar i kalkylbladsceller i LibreOffice Calc

To insert a line break in a spreadsheet cell, press the +Enter keys.

Detta fungerar bara när textmarkören finns i cellen, inte på inmatningsraden. Dubbelklicka därför först i cellen och enkelklicka sedan där du vill infoga radbrytningen.

note

You can search for a newline character in the Find & Replace dialog by searching for \n as a regular expression. You can use the text function CHAR(10) to insert a newline character into a text formula.


Formatera LibreOffice Calc-celler för automatiskt radbyte

  1. Markera de celler där raderna ska brytas automatiskt.

  2. Choose Format - Cells - Alignment.

  3. Välj Radbryt text automatiskt.

    note

    For automatic wrapping in XLS files, the rows in question should be set to Optimal Height.


Infoga radbrytningar i textdokumenttabeller i LibreOffice Writer

To insert a line break in a text document table cell, press the Enter key.

En automatisk radbrytning skapas när du fortsätter att skriva fastän cellen tar slut.

Stötta oss!