Definiera inramningar för tabeller och tabellceller

Ställa in en fördefinierad inramningsstil

 1. Markera de tabellceller som du vill ändra.

 2. Klicka på ikonen Inramning på ikonraden Tabell (Writer) eller raden Linje och fyllning så att fönstret Inramning öppnas.

 3. Klicka på en av de fördefinierade inramningsstilarna.

  Den markerade stilen läggs till i den aktuella inramningsstilen för tabellcellerna. Markera den tomma inramningsstilen längst upp till vänster i fönstret Inramning om du vill avmarkera alla inramningsstilar.

Ställa in en egen inramningsstil

 1. Markera de tabellceller som du vill ändra.

 2. Choose Table - Properties - Borders (Writer) or Format - Cells - Borders (Calc).

 3. I området Användardefinierad markerar du kanterna som du vill ska visas i en vanlig layout. Klicka på en kant i förhandsgranskningen om du vill växla till markeringen.

 4. Om du markerar mer än en rad eller kolumn kan du ändra linjerna mellan raderna eller kolumnerna. Du kan välja avgränsningslinjer i området Användardefinierad.

 5. Markera en linjestil och färg för den markerade inramningsstilen i området Linje. De här inställningarna gäller alla inramningslinjer som ingår i den markerade inramningsstilen.

 6. Upprepa de sista två stegen för varje inramningskant.

 7. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 8. Klicka på OK om du vill använda ändringarna.

Stötta oss!