Definiera inramningar för stycken

Ställa in en fördefinierad inramningsstil

 1. Placera markören i stycket som du vill definiera en inramning för.

 2. Välj Format - Stycke - Inramning.

 3. Markera en av standardinramningsstilarna i området Standard.

 4. Markera en linjestil, bredd och färg för den markerade inramningsstilen i området Linje. De här inställningarna gäller alla inramningslinjer som ingår i den markerade inramningsstilen.

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Klicka på OK om du vill använda ändringarna.

Ställa in en egen inramningsstil

 1. Välj Format - Stycke - Inramning.

 2. I området Användardefinierad markerar du kanterna som du vill ska visas i en vanlig layout. Klicka på en kant i förhandsgranskningen om du vill växla till markeringen.

 3. Markera en linjestil, bredd och färg för den markerade inramningsstilen i området Linje. De här inställningarna gäller alla inramningslinjer som ingår i den markerade inramningsstilen.

 4. Upprepa de sista två stegen för varje inramningskant.

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Klicka på OK om du vill använda ändringarna.

Stötta oss!