Visa, förankra och dölja fönster

En del av fönstren i LibreOffice, t.ex. Navigator, kan förankras. Du kan flytta de här fönstrena, ändra deras storlek eller förankra dem vid en kant.

Förankra fönster och göra dem till fria fönster

Du förankrar ett fönster genom att göra något av följande:

De här metoderna kan du även använda om du vill avbryta förankringen av ett förankrat fönster.

Visa och dölja förankrade fönster

Symbol

Klicka på knappen på kanten av det förankrade fönstret om du vill visa eller dölja det förankrade fönstret. Med funktionen AutoHide kan du tillfälligt visa ett dolt fönster genom att klicka på dess kant. När du klickar i dokumentet döljs det förankrade fönstret igen.

note

Hur du förankrar verktygsrader och fönster genom att dra och släppa är beroende av fönsterinställningarna i systemet. Du måste se till att systemet kan visa allt fönsterinnehåll när du flyttar ett fönster, i stället för att bara visa den yttre ramen.


Stötta oss!