Stänga av automatisk URL-igenkänning

När du skriver text känner LibreOffice automatiskt igen om ordet kan vara en URL och ersätter det här ordet med en hyperlänk. LibreOffice formaterar hyperlänken med direkta teckenattribut (färg och understrykning) vars egenskaper hämtas från vissa teckenformatmallar.

The following texts are changed to hyperlinks:

Text

Autocorrected hyperlink

Email addresses

x@x, mailto:x

Web addresses

http://x, https://x, www.x.x

File addresses

file://x, ftp://x, smb://x


where x is one or more characters.

Om du inte vill ha den automatiska URL-igenkänningen finns det flera möjligheter att ta bort den:

Ångra URL-igenkänning

  1. Om du, när du skriver, upptäcker att en bit text just har omvandlats automatiskt till en hyperlänk trycker du på +Z för att återställa formateringen.

  2. Om du inte märker omvandlingen förrän senare kan du markera länken och välja menykommandot Format - Standardformatering.

Stänga av URL-igenkänning

  1. Läser in ett dokument av den typen som du vill ändra URL-igenkänningen för.

    Om du vill ändra URL-igenkänningen för textdokument öppnar du ett textdokument.

  2. Välj Verktyg - Alternativ för autokorrigering.

  3. I dialogrutan AutoKorrigering klickar du på fliken Alternativ.

  4. Om du avmarkerar Känn igen URL ersätts ord inte längre automatiskt med hyperlänkar.

    I LibreOffice Writer finns det två kryssrutor framför Känn igen URL: rutan i den första kolumnen gäller för senare redigering och rutan i den andra kolumnen gäller för AutoKorrigering under textinmatningen.

Stötta oss!