Sätta på och stänga av utökade tips

Med utökade tips får du en kort beskrivning av funktionen för en viss ikon, textruta eller menypost när markören vilar på objektet.

För att slå på/av utökade tips:

Så här aktiverar du utökade tips temporärt:

Stötta oss!