Första steg

Så här kan du underlätta arbetet med hjälp av våra exempel- och dokumentmallar.

LibreOffice includes many sample documents and ready-to-use templates. You can access these by choosing File - New - Templates, or press Shift++N.

När du öppnar en dokumentmall skapas ett nytt dokument som är baserat på den mallen.

Click the Browse online templates button in the dialog to select and download more templates.

Du kan även använda de olika guiderna (under menyn Arkiv - Guider) för att skapa dina egna mallar som du kan använda som basmallar för andra dokument.

Stötta oss!