Fontwork

Verktygsraden Fontwork öppnas när du markerar ett Fontwork-objekt.

Fontwork-galleri

Öppnar Fontwork-galleriet där du kan välja en annan förhandsgranskning. Klicka på OK om du vill använda de nya egenskaperna på Fontwork-objektet.

Fontwork-form

Öppnar verktygsraden Fontwork-form. Klicka på en form om du vill använda formen på alla markerade Fontwork-objekt.

Samma höjd på Fontwork-bokstäver

Byter teckenhöjd på de markerade Fontwork-objekten från normal till samma höjd för alla objekt.

Fontwork-justering

Öppnar fönstret Fontwork-justering.

Klicka om du vill använda justeringen på markerade Fontwork-objekt.

Fontwork-teckenavstånd

Öppnar fönstret Fontwork-teckenavstånd.

Klicka om du vill använda teckenavståndet för markerade Fontwork-objekt.

Användardefinierad

Öppnar dialogrutan Fontwork-teckenavstånd där du kan ange ett nytt värde för teckenavstånd.

Värde

Ange ett värde för Fontwork-teckenavstånd.

Kerna teckenpar

Växlar kerningen för teckenpar på och av.

Stötta oss!