Sortera och gruppera

I dialogrutan Sortera och gruppera i Rapportdesign, kan du definiera vilka fält som ska sorteras i din rapport och vilka fält som ska bilda en grupp. Om du grupperar rapporten efter ett visst fält, kommer samtliga poster med samma värde i fältet att hållas ihop i en grupp.

Grupperingsramen visar fälten i en ordningsföljd från översta till nedersta. Du kan markera ett valfritt fält och sedan klicka på Flytta uppåt eller Flytta nedåt för att flytta fältet upp eller ned i listan.

Sorteringen och grupperingen tillämpas i listans ordningsföljd, från översta till nedersta.

Som standard skapas en ny grupp för varje ändrat värde för en post från det valda fältet. Du kan ändra den här egenskapen beroende på typen av fält:

  1. För fält av typen Text kan du välja Prefixtecken och ange antalet n tecken i textrutan nedan. De poster som är identiska i de första n tecken kommer att grupperas ihop.

  2. För fält av typen Datum/Tid kan du gruppera posterna efter samma år, kvartal, månad, vecka, dag, timme eller minut. Du kan också ange ett intervall för veckor och timmar: 2 veckor grupperar data i grupper varannan vecka, 12 timmar grupperar data i halvdagsgrupper.

  3. Ange ett intervall för fält av typen Automatisk numrering, Valuta eller Nummer.

När du anger att vissa poster ska hålla ihop på samma sida, kan du välja mellan tre alternativ:

  1. Nej - sidgränser tas inte med i beräkningen.

  2. Hel grupp - skriver ut grupphuvudet, detaljsektion och gruppfot på samma sida.

  3. Med första detalj - skriver ut grupphuvudet på en sida förutsatt att första detaljposten också kan skrivas ut på samma sida.

Stötta oss!