Properties

I egenskapsfönstret i Rapportdesign visas alltid egenskaperna för det markerade objektet i vyn Rapportdesign.

Symbolen Tips

Press Shift-F1 and point with the mouse at an input box to see a help text for this input box.


NÀr du startar Rapportdesign första gÄngen, visar fönstret Egenskaper fliksidan Data för hela rapporten.

Markera en tabell i listan InnehÄll och tryck sedan pÄ Tabb eller klicka utanför inmatningsrutan för att lÀmna den.

The Add fields to report window is shown automatically when you have selected a table in the Contents box and leave that box. You can also click the Add Field icon on the toolbar, or choose View - Add Field.

PÄ fliken AllmÀnt kan du bland annat byta namn pÄ rapporten och inaktivera omrÄdena för sidhuvud eller sidfot.

Symbolen Tips

To display the Data or General tab page for the whole report, choose Edit - Select All - Select Report.


Om du klickar i omrÄdet för sidhuvud eller sidfot utan att vÀlja nÄgot objekt, öppnas fliksidan AllmÀnt för omrÄdet.

Du kan redigera vissa visuella egenskaper för omrÄdet.

Om uttrycket Villkorlig utskrift berÀknas till SANT, kommer det markerade objektet att skrivas ut.

Om du klickar i omrÄdet Detalj utan att vÀlja nÄgot objekt, öppnas fliksidan AllmÀnt för omrÄdet.

Du kan ange en del egenskaper för att finjustera hur posterna ska skrivas ut.

Infoga nÄgra datafÀlt i omrÄdet Detalj, eller infoga andra kontrollfÀlt i andra omrÄden. NÀr du markerar ett infogat fÀlt kan du ange egenskaperna i fönstret Egenskaper.

Om du har ett etikettfÀlt kan du Àndra texten som visas i inmatningsrutan Etikett.

Om du har en bild kan du ange att bilden antingen ska infogas som en lÀnk till en fil eller bara som ett inbÀddat objekt i Base-filen. Om du vÀljer det inbÀddade alternativet ökar storleken pÄ Base-filen, medan lÀnkalternativet inte Àr portabelt till andra datorer.

PÄ fliken AllmÀnt i ett datafÀlt kan du bland annat ange formateringsegenskaper.

PÄ fliksidan Data kan du Àndra vilka data som ska visas.

Please support us!