Sidnummer

Du kan öppna dialogrutan Sidnummer i Rapportdesign genom att välja Infoga - Sidnummer.

Symbolen Tips

Tryck på Skift-F1 och peka med musen på en inmatningsruta för att visa hjälptexten för rutan.


När du klickar på OK infogas ett datafält för sidnumren. Om det inte finns något område för sidhuvud eller sidfot, skapas området efter behov.

Du kan klicka i datafältet och dra till en annan position i samma område, eller redigera egenskaperna i egenskapsfönstret.

Stötta oss!