Report Navigator

Du kan öppna fönstret Report Navigator i Rapportdesign genom att vÀlja Visa - Report Navigator.

Report Navigator visar rapportens struktur. Du kan anvÀnda Report Navigator för att infoga funktioner i rapporten.

Klicka pÄ en post i Report Navigator. Motsvarande objekt eller omrÄde Àr markerat i vyn Rapportdesign. Högerklicka pÄ en post om du vill öppna snabbmenyn.

SÄ hÀr anger du funktioner i rapporten

PÄ snabbmenyn för Report Navigator hittar du samma kommandon som i vyn Rapportdesign, plus ytterligare kommandon för att skapa nya funktioner eller ta bort dem.

Functions can be entered using a syntax as specified by the OpenFormula proposal.

See Wiki page about Base for some more help regarding the functions in a report.

SÄ hÀr berÀknar du en summa för varje klient

  1. Öppna Report Navigator.

  2. Öppnar posten Grupper och den grupp dĂ€r du vill berĂ€kna kostnaden.

    Gruppen har en underpost som kallas funktioner.

  3. Öppna snabbmenyn (högerklicka) i funktionsposten, vĂ€lj att skapa en ny funktion och markera den sedan.

    Funktionen visas i egenskapsvyn.

  4. Ändra namnet till exempelvis CostCalc och formeln till [CostCalc] + [ange kostnadskolumnnamn].

  5. Ange 0 i inledande vÀrde .

  6. Nu kan du infoga ett textfÀlt och binda det till [CostCalc] (visas i datafÀltets listruta).

Du kan eventuellt behöva ange det inledande vÀrdet till samma vÀrde som för fÀltet [field].

Om det finns tomma fÀlt i kostnadskolumnen anvÀnder du följande formel för att ersÀtta tomt fÀltinnehÄll med noll:

[SumCost] + IF(ISBLANK([field]);0;[field])

Please support us!