Datum och tid

Du kan öppna dialogrutan Datum och tid i Rapportdesign genom att vÀlja Infoga - Datum och tid.

Symbolen Tips

Tryck pÄ Skift-F1 och peka med musen pÄ en inmatningsruta för att visa hjÀlptexten för rutan.


Aktivera Inkludera datum för att infoga ett datumfÀlt i rapportens aktiva omrÄde. I datumfÀltet visas det aktuella datumet nÀr rapporten körs.

Aktivera Inkludera tid för att infoga ett tidsfÀlt i rapportens aktiva omrÄde. I tidsfÀltet visas den aktuella tiden nÀr rapporten körs.

Klicka pÄ OK för att infoga fÀltet.

Du kan klicka i datum- eller tidsfÀltet och dra till en annan position i samma omrÄde, eller redigera egenskaperna i egenskapsfönstret.

Please support us!