Datum och tid

Du kan öppna dialogrutan Datum och tid i Rapportdesign genom att välja Infoga - Datum och tid.

Symbolen Tips

Tryck på Skift-F1 och peka med musen på en inmatningsruta för att visa hjälptexten för rutan.


Aktivera Inkludera datum för att infoga ett datumfält i rapportens aktiva område. I datumfältet visas det aktuella datumet när rapporten körs.

Aktivera Inkludera tid för att infoga ett tidsfält i rapportens aktiva område. I tidsfältet visas den aktuella tiden när rapporten körs.

Klicka på OK för att infoga fältet.

Du kan klicka i datum- eller tidsfältet och dra till en annan position i samma område, eller redigera egenskaperna i egenskapsfönstret.

Stötta oss!