Frågeguiden - Grupperingsvillkor

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Matcha alla följande

Välj om du vill gruppera sökningen efter alla villkor med hjälp av ett logiskt OCH.

Matcha någon av följande

Välj om du vill gruppera sökningen efter något av villkoren med hjälp av ett logiskt ELLER.

Fältnamn

Välj fältnamnet för grupperingsvillkoret.

Villkor

Välj villkor för grupperingen.

Värde

Skriv värdet för grupperingsvillkoret.

Frågeguiden - Aliasnamn

Stötta oss!