Redigera

The Edit menu of a database window.

Kopiera

Kopierar det markerade objektet till Urklipp.

Klistra in

Infogar ett objekt frÄn Urklipp. Om du vill kan du infoga formulÀr och rapporter, bland annat undermappar, frÄn en databasfil till en annan.

Klistra in innehÄll

Infogar ett objekt frÄn Urklipp. Om du vill kan du infoga formulÀr och rapporter, bland annat undermappar, frÄn en databasfil till en annan.

Markera alla

Markerar alla poster, inklusive undermappar, i den nedre delen av databasfönstret.

Redigera

Öppnar ett fönster dĂ€r du kan redigera vald tabell, sökning, formulĂ€r eller rapport.

Radera

Deletes the selected table, query, form, or report.

Byt namn

Byter namn pÄ det markerade objektet. Beroende pÄ typen av databas, kanske vissa namn, tecken och namnlÀngder inte kan anvÀndas.

Öppna

Öppnar de markerade objekten i det senast sparade lĂ€get.

Konvertera till Visa

Konverterar den markerade frÄgan till en vy. Den ursprungliga frÄgan finns kvar i databasfilen och en extra vy skapas pÄ databasservern. Du mÄste ha skrivbehörighet för att kunna lÀgga till en vy i en databas.

Symbolen Info

De flesta databaser anvÀnder frÄgor för att filtrera eller sortera databastabeller och visa poster. Vyer fungerar pÄ liknande sÀtt som frÄgor, men finns pÄ servern. Om databasen finns pÄ en server som stöder vyer, kan du anvÀnda vyerna om du vill filtrera posterna pÄ servern sÄ att de visas snabbare.


FormulÀrguiden

Startar FormulÀrguiden för den markerade tabellen, frÄgan eller vyn.

Rapportguiden

Startar Rapportrguiden för den markerade tabellen, frÄgan eller vyn.

Databas

Öppnar en undermeny.

Egenskaper

Öppnar dialogrutan Databasegenskaper dĂ€r du anger instĂ€llningar för den markerade databasen.

Anslutningstyp

Öppna guiden Anslutningstyp dĂ€r du fĂ„r hjĂ€lp med att öppna en databasfil i ett format som inte stöds.

Avancerade egenskaper

Öppnar dialogrutan Avancerade egenskaper.

Please support us!