LDAP-anslutning

Anger instÀllningar för import av en databas under LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Den hÀr sidan Àr bara tillgÀnglig om du har registrerat en LDAP-server som en adressdatabas.

Server-URL

Ange namnet pÄ LDAP-servern i formatet "ldap.server.se".

Base DN

Ange startpunkten för sökningen i LDAP-databasen, till exempel "dc=com".

Portnummer

Ange LDAP-serverns port (vanligtvis 389).

AnvÀnd sÀker anslutning (SSL)

Skapar en sÀker anslutning till LDAP-servern via SSL (Secure Sockets Layer). En SSL-anslutning anvÀnder som standard port 636. En vanlig anslutning anvÀnder port 389.

Please support us!