dBASE-anslutning

Sökväg till dBASE-filerna

Skriv sökvägen till dBASE-filerna (*.dbf).

Välj ut

Öppna en dialogruta där du kan välja sökväg.

Databasguiden

Please support us!