ADO-anslutning

Anger alternativen för att lägga till en ADO-databas (Active Data Objects).

Symbolen Info

ADO-gränssnittet är en komponent i Microsoft Windows som används för att ansluta till databaser.


Symbolen Tips

LibreOffice requires the Microsoft Data Access Components (MDAC) to use the ADO interface. Microsoft Windows 2000 and XP include these components by default.


URL för datakälla

Skriv datakällans URL.

Exempeladresser

Om du vill ansluta till en Access 2000-databas använder du formatet:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Om du vill ansluta en katalog med namnet first till en Microsoft SQL-server med namnet turner skriver du:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Om du vill ansluta som en provider till en ODBC-drivrutin:

DSN=SQLSERVER

Välj ut

Klicka om du vill öppna en urvalsdialogruta för en databas.

Symbolen Info

A user name can have a maximum of 18 characters.


Symbolen Info

A password must contain 3 to 18 characters.


Databasguiden

Please support us!