Genererade värden

Anger alternativ för värden som har genererats automatiskt för nya dataposter.

Tillgängligheten för följande kontroller är beroende av databastypen:

Hämta genererade värden

Aktiverar stöd i LibreOffice för auto-inkrementerade datafält i den aktuella ODBC- eller JDBC-datakällan. Markera det här alternativet om funktionen för auto-inkrementering i SDBCX-skiktet i databasen inte stöds. Auto-inkrementering väljs för det mesta för primärnyckelfältet.

Auto-inkrementsats

Ange en SQL-kommandoangivare som instruerar datakällan att utföra auto-inkrement på ett visst heltalsdatafält. Till exempel följande MySQL-sats använder satsen AUTO_INCREMENT för att öka fältet "id" varje gång uttrycket skapar ett datafält:

CREATE TABLE "tabell1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

I det här exemplet måste du skriva AUTO_INCREMENT i rutan Auto-inkrementsats.

Sökning av genererade värden

Ange ett SQL-uttryck som returnerar det sista auto-inkrementerade värdet för primärnyckeldatafältet. Till exempel:

SELECT LAST_INSERT_D();

Please support us!