SpecialinstÀllningar

Anger hur du kan arbeta med data i en databas.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

VÀlj Redigera - Databas - Egenskaper - Avancerade instÀllningar i ett databasfilfönster


TillgÀngligheten för följande kontroller Àr beroende av databastypen:

AnvÀnd SQL92-namnbegrÀnsningar

Det gĂ„r bara att anvĂ€nda tecken som följer namngivningsregeln SQL92 i ett namn i en datakĂ€lla. Alla andra tecken ignoreras. Ett namn mĂ„ste inledas med en gemen bokstav, en versal bokstav eller ett understreck ( _ ). ÅterstĂ„ende tecken kan vara ASCII-bokstĂ€ver, tal och understreck.

AnvÀnd nyckelordet AS före tabellaliasnamnen

Vissa databaser anvÀnder nyckelordet "AS" mellan ett namn och dess alias, medan andra databaser anvÀnder blanksteg. Aktivera det hÀr alternativet om du vill att AS ska infogas före alias.

Avsluta textrader med CR + LF

VÀlj för att lÄta kodparet CR + LF avsluta alla textrader (rekommenderas för operativsystemen DOS och Windows).

LĂ€gg till tabellaliasnamn i SELECT-satser

LĂ€gger till alias till tabellnamnet i SELECT-satser.

AnvÀnd syntax för yttre koppling '{OJ }'

AnvÀnd escape-sekvenser för yttre kopplingar. Syntaxen för den hÀr escape-sekvensen Àr {oj outer-join}

Exempel:

vÀlj Article.* frÄn {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Ignorera behörighet frÄn databasdrivrutinen

Ignorerar behörigheter som tillhandahÄlls av databasdrivrutinen.

ErsÀtt namngivna parametrar med ?

ErsÀtter namngivna parametrar i en datakÀlla med ett frÄgetecken (?).

Visa versionskolumner (nÀr sÄdana finns)

Vissa databaser tilldelar versionsnummer till fÀlt för att kunna spÄra Àndringar av poster. Versionsnumret pÄ ett fÀlt ökas med ett steg varje gÄng innehÄllet i fÀltet Àndras. Visar det interna versionsnumret för posten i databastabellen.

AnvÀnd katalognamn i SELECT-satser

AnvÀnder den aktuella datakÀllan för katalogen. Det hÀr alternativet Àr anvÀndbart nÀr ODBC-datakÀllan Àr en databasserver. VÀlj inte det hÀr alternativet om ODBC-datakÀllan Àr en dBASE-drivrutin.

AnvÀnd schemanamn i SELECT-satser

TillÄter dig att anvÀnda schemanamnet i SELECT-satser.

Skapa index med ASC- och DESC-satser

Skapar ett index med ASC- eller DESC-satser.

JÀmförelse av logiska uttryck

VÀlj den typ av logisk jÀmförelse som du vill anvÀnda.

Skapa datainmatningskontroller för önskade fÀlt

NÀr du anger en ny post eller uppdaterar en existerande post i ett formulÀr, och du lÀmnar ett fÀlt tomt som Àr bundet till en databaskolumn som krÀver inmatning, visas ett meddelande som pÄpekar det tomma fÀltet.

Om denna kontrollbox inte Àr aktiverad kan formulÀren i aktuell databas inte kontrolleras för önskade fÀlt.

Kontrollrutan Àr tillgÀnglig för alla datakÀlltyper som stöder skrivÄtkomst till dess data. Kontrollrutan finns inte för kalkylblad, text, csv och olika skrivskyddade adressböcker.

Ignorera information i valutafÀlt

Endast för Oracle JDBC-anslutningar. NÀr funktionen Àr aktiverad anger den att ingen kolumn behandlas som ett valutafÀlt. Den fÀlttyp som returneras frÄn databasdrivrutinen förkastas.

AnvÀnd datum-/tidslitteraler med ODBC-standard

Anger objekten som tillhör den aktuella förekomsten.

Stöder primÀrnycklar

VÀlj om du vill anvÀnda ett befintligt fÀlt med unika vÀrden som primÀrnyckel.

NÀr du ansluter till en databas genom ett generiskt API som ODBC, JDBC eller ADO sÄ innehÄller Base heuristik för att avgöra om databasen stödjer primÀrnycklar. Detta pÄ grund av att inget av dessa API:n har dedikerat stöd för att ta fram information om detta.

Det kan hÀnda att heuristiken misslyckas. Denna kryssruta med trefaldig status Àr som standard angiven till okÀnd status, vilket betyder "anvÀnd heuristik". Om kryssrutan Ä andra sidan Àr markerad sÄ antas att det finns stöd för primÀrnycklar och om den Àr avmarkeras sÄ antas att det inte finns stöd för primÀrnycklar.

AnmÀrk att detta val endast Àr tillgÀngligt för att göra det möjligt att ÄsidosÀtta heuristiken. Om du markerar kryssrutan för en databas som inte stödjer primÀrnycklar sÄ kommer du att stöta pÄ fel.

Please support us!