Utför SQL-sats

Öppnar en dialogruta där du kan ange ett SQL-kommando för att administrera en databas.

Så här använder du det här kommandot...

In a database file window, choose Tools - SQL.


Köra SQL-kommandon

Du kan endast skriva in administrativa kommandon i den här dialogrutan, till exempel GRANT, CREATE TABLE eller DROP TABLE. Du kan inte skriva in filterkommandon. Vilka kommandon du kan ange beror på vilken datakälla du använder. Till exempel kan dBASE-databaser endast hantera vissa av de SQL-kommandon som finns i listan.

Symbolen Info

Om du vill köra en SQL-sökning för att filtrera data i databasen klickar du på Vy för sökningsutkast.


Kommando att utföra

Skriv in det administrativa SQL-kommando som du vill köra.

Om du till exempel använder datakällan "Bibliography" kan du ange följande SQL-kommando:

SELECT "Address" FROM "biblio" "biblio"

Mer information om SQL-kommandon finns i dokumentationen till databassystemet.

Föregående kommandon

Visar tidigare körda SQL-kommandon. Om du vill köra ett kommando igen klickar du på kommandot och klickar på Kör.

Tillstånd

Visar resultaten av det SQL-kommando du kört, inklusive felmeddelanden.

Utför

Kör det kommando som du skrivit in i rutan Kommando att utföra.

Stäng

Stänger dialogrutan.

Please support us!